Campingföreskrifter

Föreskrifter på Töreboda Camping & Bad

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt etc.

2. Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området. Ibland tas en avgift ut av tillfälliga besökare.

3. Avgifter: Se separat sida.

 

4. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem.

5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till motordrivet fordon.

6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Tillse att gasol och el-utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.

9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.

10. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Använd hundtoaletter.

11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.

13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.

14. Biltvätt får endast ske på anvisad plats.

15. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 15.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.

16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

17. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsvis tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas.

18. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

19. Bad sker på eget ansvar. Dykförbud råder på hela poolområdet. Campingen ansvarar ej för förlorade värdesaker.

 

Andreas med personal